In rap tempo zijn er nieuwe cao’s afgesloten in Nederland met grote procentuele stijgingen van de brutolonen. Hieraan gekoppeld betekent dit hogere sociale lasten, hogere pensioenafdracht en hogere premies voor personeelsverzekeringen voor werkgevers.

Natuurlijk ben ik blij voor mijn meiden. Met de hogere beloningen is de kans vergroot dat de dames in het vak blijven en onze klanten kunnen blijven helpen aan mooie coupes, kleuren en persoonlijk advies.

Het nieuwe cao beloond ons team met een stijging van de lonen van 10% . Als bedrijf zijn we genoodzaakt onze tarieven naar boven aan te passen om een gedeelte van alle stijgingen van het afgelopen jaar te compenseren.